Sosyal Medya

Neden Euroba

EUROBA’NIN HUKUKİ DAYANAĞI

 1. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 2. 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
 3. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında Kanun,
 4. 17 Aralık 2001 Tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük,
 5. 4 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma,
 6. 22 Aralık 2003 Tarih ve 2003/61 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı,
 7. 26 Ocak 2010 Tarih ve 2010/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’nın Genelgesi

EUROBA’NIN ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Talep yaratan, ilgi uyandıran, potansiyel proje hazırlayıcılarını harekete geçiren,
 • Profesyonel, dakik, mesaiye bağlı olmayan, empatik,
 • Başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarını ve açmazlarını göz önüne alarak, ihtiyaç ve hedef analizleri yapan, ulaşılabilir,
 • Çağrı merkezi hizmetleriyle danışmanlık ve yönlendirme faaliyeti yapan,
 • Merkezde sunulacak interaktif hizmetler ve PCM Eğitimi hizmetleri sunan,
 • Müsteşarlıkça önerilecek diğer çalışma sistemlerini uygulayan

 

EUROBA’NIN ÇALIŞMA ESASLARI

 • Merkez görevlileri arasında görevlilerin yetenek ve becerilerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar,
 • İlçemizde bulunan tüm resmi kurumları, eğitim ve öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversite ve özel işletmeleri hedef kitle kabul ederek, başta AB Eğitim ve Gençlik programları olmak üzere ,diğer tüm AB fonlarından yararlandırmak için, öncülüğünde eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapar,
 • Merkezde AB Projeleri Bankası ve proje detaylarının yer aldığı Bilgi Tabanı oluşturulmasını sağlar,
 • Proje faaliyetlerini euroba.gov.tr adresinde, ilgili kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlara duyurur.

EUROBA’NIN ÇALIŞMALARI

 • Bağcılar eğitim camiası için bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
 • AB fonlarından, Dünya Bankası’ndan ve Merkezi Finans Birimi’nden gelen çağrıları Türkçe’ye çevirerek proje hazırlanacak kişilere ve kuruluşlara destek olmaktadır.
 • AB Proje fonlarından yararlanmaları için eğitim, sağlık, ticaret sektörlerindeki yöneticilerle iletişim kurup sivil toplum örgütleri, sendikaları ve yerel yönetimleri AB projeleri hazırlamaya teşvik ederek proje hazırlamalarına destek olmaktadır.
 • Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olan grupların (yoksullar, göçmenler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, şiddete maruz kalan çocuklar, hastalar vb.) AB fonlarından yararlanabilmeleri amacıyla bu gruplar için çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
 • EUROBA üyeleri düzenli olarak AB Projeleri ile ilgili seminer ve eğitimlere katılmaktadır.
 • AB Dünya Bankası ve Merkezi Finans Birimi fonlarından yararlanabilmeleri için geniş kitleleri bilgilendirmek amacıyla broşür ve kitapçık hazırlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtılmasını sağlamaktadır.
 • Bağcılar Kaymakamlığında bulunan EUROBA Ofisi, AB Projeleri konusunda bilgilenmek isteyen kişiler ve kurumlara mesai saatleri içinde hizmet vermektedir.
 • EUROBA üyeleri gerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile gerekse İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi çalışanları ile diyalog ve uyum içinde çalışmaktadır.

EUROBA’NIN YARARLARI

 • Yabancı dil kullanmaya teşvik etmesi,
 • Personelin proje ziyaretleri ile bilgi, görgü ve deneyimlerin artması
 • Sunulan proje hazırlığı danışmanlık hizmetiyle, kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, STK’larda KOBİ’lerde ve  diğer hizmet alıcılarında yönetişimin gelişmesine paralel olarak, yeni stratejilerin ve proje fikirlerinin ortaya çıkması,
 • Verimliliği artıran uygulamalar ile yerel yönetimlerin, STK’ların ve vatandaşların da takdirini kazanması.