Sosyal Medya

Misyon ve Vizyon

EUROBA’NIN MİSYONU

Eğitim sistemimizin ve Hükümetimizin öncelikli ve önemli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, iç ve dış kaynaklı projelerin tüm paydaşlarla eş güdümle hazırlanması ve uygulanmasını sağlayarak proje kültürünü kendi kurum kültürüyle bütünleştirmiş tüm kurum ve kuruluşların, projeler vasıtasıyla gelişimci, rekabetçi ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak.

EUROBA’NIN VİZYONU

Eğitim Sistemimizi dünyada örnek alınan seviyeye getirecek tüm projelerin paydaşlarla üretildiği ve uygulandığı bir merkez haline getirerek ilçemizde ve çevremizde, proje kültürünü içselleştirmiş rekabetçi kurum ve kuruluşların projeler aracılığıyla gelişmelerini katkıda bulunan bir kuruluş olmak.