Sosyal Medya

Hedef, Stratejik Hedef ve İlkeler

EUROBA’NIN STRATEJİK AMACI

EUROBA (Bağcılar AB Projeleri Merkezi) tüm genel ve yerel idare kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, KOBİ’lere ve AB Projesi yapmak isteyen diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde yardımcı olunarak, tüm programların ilçe içinde ve dışında tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasını sağlamak.

EUROBA’NIN STRATEJİK HEDEFİ

 • Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Bağcılar İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği) fonlarını kullanarak üretilen projelerin sayısını %100 artırmak.
 • İlçemizde bulunan tüm eğitim öğretim kurumları AB Eğitim ve Gençlik Programlarını tanıtmak.
 • Tüm kamu ve kuruluşları AB projeleri  konusunda bilgilendirmek.

EUROBA’NIN İLKELERİ

 • Güvenilir olmak.
 • Bilgi ve  deneyimlerin  paylaşılmasında etik olmak.
 • Tüm fikirlere saygılı ve geliştirici olmak.
 • Gönüllülük esasıyla başarıyı hedef edinmek.

EUROBA’NIN HEDEFLERİ

 • Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Bağcılar İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği) fonlarını kullanarak projeler yapmasını sağlamak,
 • Hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesinin temin etmek,
 • İlçemiz ve AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve Avrupalılık boyutunu ilçemize taşımak ,
 • Proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak,
 • Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda projelerin üretilmesini sağlamak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak,
 • Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kurumlar arası işbirliğini (Eğitim kurumları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, STK, vs.) güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak,
 • Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye AB ilişkileri, AB’nin Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda Euroba ekibini geliştirmek üzere eğitimlere katılmak.