Sosyal Medya

Görev ve Sorumluluklar

EUROBA’NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Dış kaynaklı proje ve programları takip etmek,
 • Avrupa Birliği (AB) KATILIM Öncesi Mali Yardım Aracı (IPAI,III,IV) kapsamında projeler sunmak,
 • Ulusal Ajans programlarını takip etmek,
 • TÜBİTAK (1007 KAMAG,4001 ve 4002 Fonları,7.Çerçeve Programı)kapsamında projeler sunmak,
 • DPT Fonlarını (Kalkınma Ajansları, Kalkınma Programları) takip etmek,
 • Uluslararası Kuruluşların Programlarını (BM, JICA, DB) takip etmek,
 • Diğer programlar (STK, Vakıf, vb.) hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Dış kaynaklı proje programların hazırlık ve uygulama süreçlerinde ilçe düzeyinde çalışma planlarını hazırlamak, tanıtım ve uygulamasını desteklemek,
 • Proje Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Proje Koordinasyon ekibi ile koordinasyon içinde çalışmak,
 • Eğitim Kurumlarındaki idareci ve öğretmenler ile koordineli çalışarak toplantılar düzenlemek ve iletişim alt yapısını kurmak,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında ilçelerdeki faaliyetlerin koordinasyonunda merkez proje ekibine destek vermek,
 • Sürekli iletişim halinde olacağı paydaşların ilgili faaliyetlere katılımlarını sağlamak,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen hibe programlarına yönelik projelerin, hazırlık aşamasındaki süreçlerine Yardım Masası olarak destek vermek,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen hibe programlarına yönelik projelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
 • İlçe Proje Sorumluları ile iletişim ve koordinasyon içinde bulunarak bilgilendirme toplantıları ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.