Sosyal Medya

Euroba’da Sunulan Hizmetler

EUROBA’NIN YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER

 • Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
 • AB(Avrupa Birliği) tarafından sağlanacak fonların kullanımında il ve ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
 • AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il ve ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
 • AB Komisyonu, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Avrupa yardım ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,
 • Üye ülkeler AB Komisyonu, ABGS, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA(Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklar (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
 • Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanılarak oluşturulan, AB Komisyonu, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Avrupa yardım ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,
 • Oluşturulacak bir proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak,
 • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
 • Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
 • Merkez bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Ulusal Ajansa, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)ne diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek,
 • Gerek Ulusal Ajans, gerekse diğer ülkelerin Ulusal Ajanslarının ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,
 • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
 • İlçe Kaymakamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

EUROBA’NIN HİZMET ALANI

 • Bağcılar Kaymakamlığı
 • Kaymakamlığa bağlı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
 • Yardım talep eden diğer İlçe Kaymakamlıkları ve Yerel Yönetim Kuruluşlar,
 • KOBİ’ler
 • Sivil Toplum Kuruluşlarına,
 • Verilecek danışmanlık, teknik ve destek hizmetlerini kapsar.